Obec Jindřichov
Obec Jindřichov

Titulní strana

Vítejte na oficiálních stránkách obce Jindřichov

ČÁPI NA PIVOVARSKÉM KOMÍNĚ

NEJNOVĚJŠÍ FOTOGRAFIE:

Květen v zámeckém parku

Březen na cyklostezce

Mezinárodní den žen

 

OMEZENÍ DOPRAVY

S ohledem na přerušení školní docházky dojde k omezení veřejní linkové dopravy v termínu od pondělí 16.03.2020. Změny naleznete zde a zde.

 

JINDŘICHOVSKÝ ZPRAVODAJ 1/2020 

zde.

 

AKTUÁLNÍ HLÁŠENÍ V ROZHLASE zde.

 

VIDEOKANÁL OBCE JINDŘICHOV zde.

 

NOVÁ MAPOVÁ APLIKACE GEOMORAVA

umožňuje prohlížet mapu obce Jindřichova a nahlížet do katastru nemovitostí. Blíže zde.

ASEKOL  a.s. 

ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ

Certifikát enviromentálního vyúčtování za rok 2018 zde.

 

ZMĚNA VÝPŮJČNÍ DOBY V KNIHOVNĚ

Od 1. prosince 2018 dochází ke změně výpůjční doby v místní knihovně:

Pondělí         14:00 - 17:00 hod.

Středa          14:00 - 17:00 hod.

 

KOTLÍKOVÉ PŮJČKY

Ministerstvo životního prostředí spouští pilotní projekt bezúročných půjček na výměnu kotlů. Bližší informace zde.

 

KAPLIČKA ZA TRATÍ

V rámci připravované rekonstrukce cihlové kapličky za tratí směrem na Polsko se Obec Jindřichov obrací na občany s prosbou, zda někdo vlastní původní fotografie nebo má nějaké informace o této kapličce z doby, kdy byla v původním stavu.

 

OPRAVA KAPLIČKY V ARNULTOVICÍCH informace o dotaci zde.

 

SDĚLENÍ   

Občané s údajem o trvalém pobytu na sídle ohlašovny v Jindřichově, tj. na adrese Jindřichov č.p. 58, mají uloženy Oznámenky o uložení písemnosti na Obecním úřadě v Jindřichově, v kanceláři č. 101 - matrika.

 

PODĚKOVÁNÍ JEDNOTCE SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ zde

 

NÁVŠTĚVNÍ DOBA ZÁMECKÉHO PARKU zde.

 

MALÉ JINDŘICHOVSKÉ MUZEUM zde.

 

Mikroregion Osoblažsko

GASTROFESTIVAL 2017

 

ČLÁNEK V HOSPODÁŘSKÝCH NOVINÁCH

Ve čtvrtek 27.07.2017 vyšel v Hospodářských novinách článek "Kůrovec ničí Moravu: Kromě stromů trpí i lidé ve vsích hlavně na Bruntálsku". Odkaz zde.

 

TISKOVÁ ZPRÁVA LESŮ ČR, s.p.

k situaci v lesích na Bruntálsku zde.

Prezentace zde.

 

Projekt: PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH ODPADŮ V OBCI JINDŘICHOV č. CZ.05.3.29/0.0/16_040/0003035 zde.

 

INFORMACE

KE KOTLŮM NA PEVNÁ PALIVA

Sdělení MŽP, odboru ochrany ovzduší k provozování a ke kontrole spalovacích stacionárních zdrojů o jmenovitém tepelném příkonu 300 kW a nižším (zde)

Vzor dokladu o kontrole technického stavu zdroje na pevná paliva (zde)        

 

ZÁKLADKA ROKU 2016 V MSK 

Základní škola a Mateřská škola Jindřichov získala 1. místo v hodnocení Základka roku 2016 v Moravskoslezském kraji (zde).

              

PROJEKTY OBCE více informací zde. 

 

ČOV A KANALIZACE OBCE JINDŘICHOV II. ETAPA zde. 

 

RECYKLACE ELEKROSPOTŘEBIČŮ V JINDŘICHOVĚ  ZA ROK 2016 zde.

CERTIFIKÁT ENVIROMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ ZA ROK 2016 zde.

 

VYPOUŠTĚNÍ ODPADU DO KANALIZACE

Upozorňujeme občany, kteří jsou připojeni na veřejnou kanalizaci, aby zamezili vypouštění pevných částic do kanalizace. Tyto způsobují technologické a provozní problémy spojené s častými poruchami na čističkách odpadních vod a na čerpacích stanicích. Jedná se zejména o vlhčené ubrousky a utěrky, různé tkaniny, zbytky jídel, dámské hygienické potřeby a chemické látky. Zamezením vypouštění těchto látek do kanalizace společně přispějeme ke snížení nákladů na provoz kanalizace. Děkujeme za pochopení.

           

ŽÁDOST O SPOLUPRÁCI                V rámci zlepšení péče o majetek obce a veřejné prostranství se obec obrací na občany s žádostí o spolupráci.   Nahlášení závad, poruch, nepořádku a nevhodného zacházení s majetkem obce můžete nahlásit vedení obce.

 

MEDIÁLNÍ PREZENTACE STUDIA STA     zde k nahlédnutí. 

  Aktuality

 

OČKOVÁNÍ PSŮ

V pátek 5. června 2020 proběhne v Jindřichově pravidelné očkování psů:

Arnultovice       16:00 - 16:45 hod.      

zámek               16:50 - 17:30 hod.

obecní úřad       17:35 - 18:00 hod.

U Pepana           18:35 - 19:00 hod.

Nečipovaní psi nebudou očkování proti vzteklině. Je možno je načipovat před vakcinací. Podrobné informace zde.

 

ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU JINDŘICHOV OD 11. DUBNA 2020

Oznamujeme občanům, že Obecní úřad Jindřichov obnovil od 11. dubna 2020 běžné úřední hodiny pro veřejnost.

Úřední hodiny zde.

 

PROVOZ SBĚRNÉHO DVORA

Od středy 8. dubna 2020 je Sběrný dvůr Jindřichov otevřen opět v běžné provozní době. 

čtěte zde.

 

JAK NAKLÁDAT S ODPADEM V DOBĚ KORONAVIROVÉ PANDEMIE

čtěte zde.

 

LINKA PSYCHOLOGICKÉ POMOCI

čtěte zde.

 

INFORMAČNÍ SERVIS - TELEFONNÍ KONTAKTY A DŮLEŽITÉ INFORMACE

čtěte zde.

 

ROZESÍLÁNÍ INFORMAČNÍCH SMS OBČANŮM

čtěte zde.

 

NEMOCNICE KRNOV - ODBĚROVÉ MÍSTO NA KORONAVIRUS

čtěte zde.

                                                            

Projekt ENERGETICKÉ ÚSPORY BYTOVÝCH DOMŮ Č.P. 482 A 484 

V OBCI JINDŘICHOV

EVROPSKÁ UNIE Evropský fond pro regionální rozvoj Integrovaný regionální operační programMINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

 

Projekt řeší snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení a to na budovách 482 a 484. Jedná se o budovy se 7 byty (celkem 14 bytových jednotek). Realizace projektu tak přispěje k energetickým úsporám v řešených  budovách.

Realizace projektu bude mít pozitivní vliv na snížení množství emisí CO2, TZL a NOx. Realizace projektu bude mít rovněž vliv na zlepšení životního prostředí. Realizací dojde k celkovým úsporám. 

Na projekt je poskytnuta finanční podpora z EU. Dotace je poskytnuta ve výši 2 057 138,37 Kč. Vlastní spolufinancování Obce Jindřichov je ve výši 4 473 459,63 Kč. Projekt je veden pod Identifikačním číslem : 117D03H001593.

 

OBÁLKA V LEDNICI

Jedná se o plastovou obálku, ve které budou informace o zdravotním stavu, užívaných lécích a kontakty na blízké osoby. Tuto obálku bude mít senior nebo zdravotně postižená osoba umístěnou v lednici. V případě zásahu obálka pomůže záchranářům, hasičům i policii.

Občané Jindřichova si mohou tuto plastovou obálku s ostatními náležitostmi vyzvednout na obecním úřadě v kanceláři paní Bednaříkové od 23. ledna 2020.

Bližší informace zde.

 

PLACENÍ DANĚ Z NEMOVITOSTI PROSTŘEDNICTVÍM SIPO


ZASLÁNÍ ÚDAJE PRO PLACENÍ DANĚ Z NEMOVITOSTI DO E-MAILOVÉ SCHRÁNKY

 

PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ

OBCE JINDŘICHOV

zde.

 

CENÍK PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S platností od 1. ledna 2019 byl schválen nový Ceník pro poskytování služeb, prací a provozu motorových vozidel Obce Jindřichov. Ceník k nahlédnutí zde.

 

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO DVORA

OD 1. LEDNA 2019

PO      06:30 - 17:00 hod.
ÚT      06:30 - 13:00 hod.
ST      06:30 - 17:00 hod.
ČT      06:30 - 13:00 hod.
     06:30 - 13:00 hod.
SO sudá      08:00 - 12:00 hod.

Dále upozorňujeme občany, aby neodkládali odpad před bránu sběrného dvora mimo provozní dobu. Odkládání odpadu mimo sběrný dvůr je vytvoření černé skládky a bude považováno za přestupek. Sběrný dvůr a jeho okolí je monitorováno kamerovým systémem. Děkujeme za pochopení.

 

VOLNÉ POBÍHÁNÍ PSŮ V OBCI

Z důvodu množících se stížností občanů na volné pobíhání psů v obci, vnikání psů na cizí zahrady, poškozování majetku a omezování občanského soužití, apelujeme na občany, aby své psy nenechávali volně pobíhat po veřejných prostranstvích. Dále čtěte zde.

 

SLUŽBY OBCE JINDŘICHOV

V rámci nově zřízené organizační složky Obce Jindřichov "Služby obce Jindřichov" a v souladu s živnostenským oprávněním nabízí Obec Jindřichov občanům vybrané služby a zapůjčení strojů a zařízení dle nabídky (zde) a ceníku (zde).

Vedoucí služeb pan Sterios Vergos,

tel.č.: 737 036 937

e-mail: sluzby.provoz@obecjindrichov.cz

 

CENY PROPAN BUTANU

Informujeme občany, že od 1. března 2017 je upravena cena propan butanových lahví následovně:            

2 kg lahev      100,- Kč                           10 kg lahev    320,- Kč                           33 kg lahev   1080,- Kč                          Prodej probíhá na sběrném dvoře během provozní doby (zde).

 

VÝVOZ POPELNIC V  II. ČTVRTLETÍ 2020 zde.

 

AKTUÁLNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

 

27. 10. 2021

Jindřichov na podzim

Pojďte se s námi projít podzimním Jindřichovem.

AktualityZobrazit více

26. 10. - 20. 11. 2021

Dražební vyhláška č.j. EX 24655/09-405

zde k nahlédnutí (718.74 kB)

Úřední deskaZobrazit více

25. 10. - 2. 11. 2021

Oznámení o konání 32. zasedání zastupitelstva obce

zde k nahlédnutí (416.58 kB)

Úřední deskaZobrazit více

22. 10. 2021

Spuštění nových webových stránek Penzionu Eden

Od 21. října 2021 byly spuštěny nové webové stránky Penzionu a restaurace Eden. Aktuální jídelní lístky a akce budou zobrazovány již jen na těchto stránkách.

AktualityZobrazit více

14. 10. 2021

Plánované jindřichovské akce od října do prosince 2021

Od října do prosince 2021 jsou v naší obci naplánovány níže uvedené akce pro veřejnost.

AktualityZobrazit více

14. 10. 2021 - 31. 1. 2022

Rozpočtové opatření č. 9/2021 (Mikroregion - Sdružení obcí Osoblažska)

zde k nahlédnutí (59.13 kB)

Úřední deskaZobrazit více

13. 10. 2021

Objednávky kalendáře Jindřichov 2022

Obec Jindřichov přijímá závazné objednávky na stolní i nástěnné kalendáře Jindřichov 2021.

AktualityZobrazit více

8. 10. 2021

Nové ceny propan butanu

Od 15. října 2021 platí nové ceny propan butanových lahví, které so prodávají na sběrném dvoře.

AktualityZobrazit více

1. 10. 2021

Jindřichovský zpravodaj 3/2021

Jindřichovský zpravodaj č. 3/2021 si můžete stáhnout v níže uvedeném odkazu. V tištěné podobě je zpravodaj zdarma na obecním úřadě.

AktualityZobrazit více

20. 9. 2021

Průzkum zájmu o kotlíkové dotace - 4. výzva

Moravskoslezský kraj provádí dotazníkové šetření prokazující zájem o kotlíkové dotace. Podle počtu vyplněných formulářů budou krajům přiděleny finanční prostředky na výměny kotlů, proto neváhejte a  ...

AktualityZobrazit více

16. 9. 2021 - 31. 12. 2022

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č.j. MZE-49892/2021-16212

zde k nahlédnutí (354.77 kB)

Úřední deskaZobrazit více

10. 9. 2021 - 31. 1. 2022

Rozpočtové opatření č. 8/2021(Mikroregion - Sdružení obcí Osoblažska)

zde k nahlédnutí (68.77 kB)

Úřední deskaZobrazit více

9. 9. 2021

Co se nesmí vypouštět do kanalizace

Upozorňujeme důrazně občany, aby nesplachovali do kanalizace použité oleje a vlhčené ubrousky. Tento odpad ucpává kanalizaci, přečerpávací systémy, ničí čerpadla a tím prodražuje provoz kanalizace a  ...

AktualityZobrazit více

8. 9. 2021 - 31. 1. 2022

Rozpočtové opatření č. 3/2021

zde k nahlédnutí (117.06 kB)

Úřední deskaZobrazit více

3. 9. 2021 - 31. 1. 2022

Rozpočtové opatření č. 3/2021 (Mikroregion Krnovsko)

zde k nahlédnutí (74.16 kB)

Úřední deskaZobrazit více

Protikorupční linka 199

 Protikorupční linka 199

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-download

app-store-download

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Jsme členy mikroregionu Krnovsko

Krnovsko