image

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27
Císařské odpoledne na zámku v Kuníně
28
Císařské odpoledne na zámku v Kuníně
29
Císařské odpoledne na zámku v Kuníně
30
Koncert žáků ZUŠ
Císařské odpoledne na zámku v Kuníně
31
Císařské odpoledne na zámku v Kuníně
1
Císařské odpoledne na zámku v Kuníně
Kontroly a čištění komínů
Zahradní slavnost 1. června 2024
2
Výstava obrazů Zdeňka Kurečky
Císařské odpoledne na zámku v Kuníně
3 4 5 6
Zápis do Základní umělecké školy
7
Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do Evropského parlamentu
8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > Obec

Obec 

Současnost

Základní informace o Jindřichovu

Poloha

Obec Jindřichov leží na severozápadním okraji okresu Bruntál. Severní hranici jejího katastrálního území tvoří státní hranice s Polskou republikou. Jindřichov se nachází v nadmořské výšce 321 až 401 m nad mořem a jeho celková rozloha činí 3 471 ha. Osou podélné, rovnoběžkově situované obce je říčka Osoblaha, do níž přitékají Stříbrný a Svinný potok, posílený přítoky Železného a Černého potoka. Obec leží v údolí, které tvoří od severozápadu Rochova hora vysoká 466 metrů, Karlova hora, od východu Pěnkavčí hora vysoká 704 metrů, z nichž je pěkný výhled do údolí, jeho severovýchodní výběžek je nazýván Železník, neboť se zde vyskytovala železná ruda. Osaměle vystupuje nad terén Špičák, severovýchodně leží Válečná seč, nazývaná tak po slezské válce o Horní Slezsko.

Okolí Jindřichova se skládá ze dvou odlišných geografických oblastí. Východní Osoblažsko má rovinatý a zvlněný terén převážně v severní části výběžku, dále na západ se zmenšuje plošné zastoupení rovin a krajina má kopcovitý ráz. Druhá část Nízkého Jeseníku se rozprostírá západněji od silnice z Města Albrechtic na Jindřichov a tvoří jí převážně zaoblené kopce.

K Jindřichovu byla přičleněna obec Arnultovice. Arnultovická obydlí vroubí po obou stranách silnici vedoucí z Jindřichova do Pitárné a dále na Osoblažsko. Obcí protéká říčka Osoblaha. Mírně zvlněný terén katastru je bez výraznějších vrchů. Obec vznikla už kolem roku 1256 jako léno olomouckého biskupství a byla součástí moravské enklávy, ale k Jindřichovu byla přičleněna teprve roku 1960. Délka Jindřichova a Arnultovic je přibližně 7,5 km.

Význam obce

Obec byla v minulosti zařazena do kategorie střediska osídlení místního významu, a proto do ní byla postupně soustřeďována zařízení občanské vybavenosti na úkor ostatních obcí. Dodnes si Jindřichov podržel význam spádové obce pro sousední Janov, Petrovice, případně i pro obce osoblažského výběžku. Administrativně správní území obce Jindřichov zahrnuje dvě katastrální území – Jindřichov ve Slezsku a Arnultovice u Jindřichova. Na počátku roku 1999 bylo dosaženo počtu 1600 trvale bydlících obyvatel. V současné době klesl počet obyvatel na cca 1200, což svědčí o nelehkých životních podmínkách na území obce, které vyvolávaly dlouhodobou migraci z obce. Přesto obec Jindřichov poskytuje rekreačně ekologicky atraktivní bydlení. Poměrně příznivým faktorem je i dopravní dostupnost obce vzhledem ke zdrojům příležitostí. Rozhodujícím faktorem prosperity a předpokladem budoucího rozvoje a růstu počtu obyvatel v našem území nebo dojížďkovém regionu je nabídka pracovních příležitostí. Počet pracovních míst se v obci odhaduje na 250, především ve službách, obchodu, zemědělské výrobě a drobném podnikání. Snahou vedení obce je udržet stávající počet obyvatel. Další snahou obce je posílit funkce obce jako spádového centra širšího okolí zvýšením atraktivity z hlediska cestovního ruchu a rekreace.

Popis znaku

Pojmenování Hennersdorf (slepičí vesnice) vzniklo pravděpodobně podle charakteru zaměstnání a obživy obyvatel, kteří se živili převážně zemědělstvím. Zvláště se dařilo chovu slepic a drůbeže. Důkazem toho je také pečeť se znakem slepice, která pochází pravděpodobně ze 14. století. Na základě této historické pečetě byl v roce 1995 navržen současný znak obce, tedy černý kohout se zlatou zbrojí a červeným hřebínkem držící v pařátu červené srdce umístěný ve stříbrném štítě. Červené srdce symbolizuje připojení místní části Arnultovice k Jindřichovu.