Obec Jindřichov
Obec Jindřichov

Vodné, stočné

Provozovatelem vodovodu a kanalizace v Jindřichově je Obec Jindřichov.

S každým odběratelem obec uzavírá Smlouvu o dodávce pitné vody a Smlouvu o odvádění odpadních vod kanalizací.

  • Odběratel je povinen oznámit provozovateli změnu v osobě odběratele a bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů, oznámit písemně provozovateli i každou další změnu skutečností oproti údajům uvedeným ve smlouvě.
  • Odběratel není oprávněn manipulovat s měřícími přístroji a plombami na měřících přístrojích. Pro případ porušení tohoto ujednání je sjednána smluvní  pokuta  a  to ve  výši 1 000,- Kč.
  • Odběratel není oprávněn přímo spojovat vnitřní vodovod  (rozvod vody), připojený na veřejnou vodovodní síť, na vlastní zdroj vody. Pro případ porušení tohoto ujednání je sjednána smluvní pokuta 2 000,- Kč.
  • Odběratel je povinen zajistit vodoměr proti mrazu, mechanickému poškození a zatopení vodovodní šachty. Náklady na výměnu vodoměru uhradí odběratel v plné výši.
  • Odběratel uhradí provozovateli pronájem vodoměru ve výši 40,- Kč za každé i započaté pololetí + DPH.

Jakost dodávané vody splňuje jakostní požadavky na zdravotní nezávadnost pitné vody stanovené zvláštními právními předpisy (zákon o ochraně zdraví, stanovení požadavků na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly apod.).

Stanovení ceny vodného a stočného odpovídá platným cenovým předpisům a stanovuje ji pro dané období zastupitelstvo obce. Ceny jsou vyhlášeny vyvěšením na úřední desce obecního úřadu po dobu nejméně 15 dnů, která je současně zveřejněna na webových stránkách obce. K ceně vodného a stočného se připočítává DPH. Fakturace se provádí na základě odečtů vodoměrů 2 x nebo 3 x ročně. 

CENY VODNÉHO A STOČNÉHO

Období Vodné DPH Celkem Stočné DPH Celkem Schváleno Usnesení
2022 26,00 2,60 28,60 66,00 6,60 72,60 01.11.2021 bod 350/32
2021 25,00 2,50 27,50 66,00 6,60  72,60 14.12.2020 bod 266/22

1.5.2020 -31.12.2020

 24,00 2,40  26,40  60,87  6,09   66,96 16.12.2019

bod 165/13

1.1.2020 -30.04.2020  24,00 3,60  27,60  60,87  9,13   70,00 16.12.2019 bod 165/13
2019  24,00 3,60  27,60  56,18*  8,43   64,61 24.06.2019 bod 100/8
2018  22,00 3,30  25,30  51,20  7,68   58,88 11.12.2017 bod 248/26
2017  22,00 3,30  25,30  48,80  7,32   56,12 12.12.2016 bod 172/19

*)Cena stočného pro rok 2019 ve výši 53,91 Kč/m3 + DPH, která byla schválena 10.12.2018 pod bodem usnesení č. 39/3, byla z důvodu změny směrných čísel a úpravy inflace zrušena a na 8. zasedání zastupitelstva dne 24.06.2019 byla stanovená cena nová.

Kalkulace cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 (722.47 kB)

Kalkulace cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 (693.82 kB)

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-download

app-store-download

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Jsme členy mikroregionu Krnovsko

Krnovsko