image
image

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13
Otevření zámeckého parku pro veřejnost v roce 2024
14
Otevření zámeckého parku pro veřejnost v roce 2024
15
Otevření zámeckého parku pro veřejnost v roce 2024
16
Otevření zámeckého parku pro veřejnost v roce 2024
17
Otevření zámeckého parku pro veřejnost v roce 2024
18
Otevření zámeckého parku pro veřejnost v roce 2024
Rekonstrukce vodovodního řádu
19
Otevření zámeckého parku pro veřejnost v roce 2024
20
Otevření zámeckého parku pro veřejnost v roce 2024
Prázdninový naučný kemp Prudká u Tišnova
Změna termínu předání velkoobjemového odpadu
21
Otevření zámeckého parku pro veřejnost v roce 2024
22
Otevření zámeckého parku pro veřejnost v roce 2024
23
Výběrové řízení - Ředitel/ka Euroregionu Praděd
Otevření zámeckého parku pro veřejnost v roce 2024
24
Otevření zámeckého parku pro veřejnost v roce 2024
25
Otevření zámeckého parku pro veřejnost v roce 2024
26
Otevření zámeckého parku pro veřejnost v roce 2024
27
GULÁŠ CUP 2024
Otevření zámeckého parku pro veřejnost v roce 2024
28
Otevření zámeckého parku pro veřejnost v roce 2024
29
Otevření zámeckého parku pro veřejnost v roce 2024
30
Otevření zámeckého parku pro veřejnost v roce 2024
31
Otevření zámeckého parku pro veřejnost v roce 2024
1
Otevření zámeckého parku pro veřejnost v roce 2024
2
Otevření zámeckého parku pro veřejnost v roce 2024
3
Hudební festival Pod křídly kohouta 3. srpna 2024
Otevření zámeckého parku pro veřejnost v roce 2024
4
Otevření zámeckého parku pro veřejnost v roce 2024
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Czech POINT

Czech POINT

Czech POINT

Co je Czech POINT?

Projekt Czech POINT je síť základních kontaktních míst, tzv. Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál). Cílem projektu je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho univerzálního místa, kde je možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občana.

Co poskytuje Czech POINT?

Výpis z Katastru nemovitostí

O výpis z Katastru nemovitostí ČR může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat podle listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí. Pokud žadatel žádá o výpis podle listu vlastnictví, musí znát katastrální území a číslo listu vlastnictví. Vydání první strany výpisu je zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100,- Kč, každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50,- Kč. Pokud žadatel žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, měl by znát katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu případně číslo popisné, jedná-li se o stavbu. O výpis lze zažádat i podle seznamu jednotek.

Výpis z Obchodního rejstříku

O výpis z Obchodního rejstříku ČR může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požádovat na základě znalosti IČ obchodní organizace.

Pracovník kontaktního místa může vydat:

  • Úplný výpis: jsou v něm obsaženy všechny informace, které byly zapsány v obchodním rejstříku po dobu existence firmy.
  • Výpis platných: obsahuje souhrn informací o firmě k aktuálnímu datu.

První strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100,- Kč, každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50,- Kč.

Výpis z Živnostenského rejstříku

O výpis z Živnostenského rejstříku ČR může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace. První strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100,- Kč, každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 50,- Kč.

Výpis z Rejstříku trestů

Výpis z evidence Rejstříku trestů ČR lze vydat osobě, které se výpis týká a to pouze na základě písemné žádosti. Tuto žádost není třeba vyplňovat ručně, žadatel ji obdrží vyplněnou k podpisu předtím, než mu je výpis z Rejstříku tresů vydán. Žadatel musí předložit platný doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo. Tzn., že výpis lze vydat i cizincům, kteří mají např. trvalé bydliště v ČR. Výpis lze vydávat i zplnomocněncům na základě úředně ověřené plné moci. Totožnost osoby se ověřuje na základě předloženého dokladu totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad). Předložený doklad se kontroluje v databázi neplatných dokladů, pokud je doklad platný, vyplní se formulář  žádosti o výpis a vytiskne se žádost o vydání výpisu. Žadatel uhradí správní poplatek za výpis 100,- Kč. Současně je možné zažádat o výpis z rejstříku trestů manuální cestou, kdy pracovník kontaktního místa vylepí na žádost kolek v hodnotě 100,- Kč a žádost odešle poštou ověřujícímu úřadu, ten pak ověřený výpis zašle na adresu žadatele.

Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)

Veškerá podání obecním živnostenským úřadům lze poředat prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy. Jde o: ohlášení živnosti, ohlášení údajů (nebo jejich změn) vedených v živnostenském rejstříku, žádost o udělení koncese a žádost o změnu rozhodnutí o udělení koncese. Správní poplatek činí 50,- Kč. Pracovník přepážky načte potřebné údaje včetně čísla tiketu a elektronicky odešle na zvolený Živnostenský úřad. Současně jej vytiskne a odešle v papírově podobě rovněž na Živnostenský úřad. Taktéž si žadatel může vyplněný formulář přinést v papírové podobě sám a pracovník Czech POINTu jej přijme a již sám odešle v paírové podobě na příslušný Živnostenský úřad, rovněž vybere správní poplatek 50,- Kč.

Výpis z bodového hodnocení řidiče

Výpis umožňuje občanům na kontaktním místě veřejné správy zjistit stav trestných bodů. Výpis je poskytován z Centrálního registru řidičů vedeného Ministerstvem dopravy. Tento výpis má jen informativní charakter pro občany, nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk s úřady. O výpis může zažádat pouze žadatel sám, nebo jim určený zmocněnec. Žadatel předloží průkaz totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo. Nepovinně je možné v žádosti i udávat číslo řidičského průkazu. Správní poplatek, který žadatel zaplatí je za první stránku max. 100,- Kč a za každou další max. 50,- Kč

Výpis z insolventního rejstříku

Jedná se o veřejně přístupný rejstřík, není tedy nutné ověřovat totožnost žadatele. V rejstříku je možné vyhledávat podle identifikačního čísla organizace nebo podle osobních údajů. Poplatek za ověřený výpis se řídí zákonem o správních poplatcích, tzn. za první stranu uhradí žadatel 100,- Kč za každou další stranu 50,- Kč. Insolvenční rejstřik je novým informačním systémem veřejné správy. Jeho úlohou je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu. Jsou zde informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků.

Datové schránky

Na kontaktním místě lze zajistit zřízení datové schránky, přidat pověřenou osobu, zneplatnit přístupové údaje či znepřístupnit datovou schránku. Na Czech POINTU není možné zajistit stav doručení přístupových údajů prostřednictvím České pošty (kdy byly zaslány, či na jakou adresu). Při jakémkoliv podání musí žadatel předložit platný doklad totožnosti nebo jeho zmocněnec navíc plnou moc ověřenou notářsky. V případě, že je zřizovaná datová schránka pro právnickou osobu na žádost, je nutné k žádosti doložit jmenovací dekret, usnesení valné hromady, či jakýkoliv jiný dokument, který určuje danou osobu jako jednatele či statutární orgán za danou právnickou osobu. I tento dokument musí být úředně ověřen. Všechny přiložené dokumenty k žádosti jsou konvertovány do elektronické podoby. Žádosti vždy pak spadají do správního řízení. Konverze dokumentů je v těchto případech zdarma. Činnosti v rámci informačního systému datových schránek jsou prováděny zdarma. Zpoplatněna je pouze autorizovaná konverze dokumentů na žádost a to 30,- Kč za stránku a opakované vydání přístupových údajů. Formulář žádosti o zneplatnění automaticky je pod poplatkem 200,- Kč.

  1. Žádost o zřízení datové schránky:
    1. Na kontaktním místě je možné podat žádost o zřízení datové schránky. Žadatel předloží doklad totožnosti. Žádost vyplní pracovník přepážky elektronicky, následně ji vytiskne a předloží žadateli ke kontrole a podpisu. Datová schránka bude zřízena do tří dnů. Poté obdrží žadatel přístupové údaje poštovní zásilkou do vlastních rukou.
  2. Žádost o znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost
  3. Žádost o opětovné zpřístupnění datové schránky
  4. Podání žádosti o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových: 
    1. Oprávněná osoba může v případě ztráty nebo odcizení požádat o zneplatnění přístupových údajů a vystavení nových. Žadatel předloží doklad totožnosti. Žádost vyplní pracovník přepážky elektronicky, následně ji vytiskne a předloží žadateli ke kontrole a k podpisu. K zneplatnění údajů dojde okamžitě.

Autorizovaná konverze dokumentů

Autorizovaná konverze dokumentu znamená úplné převedení dokumentu v listinné podobě do podoby elektronické nebo úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě. Dokumenty, které se nesmějí konvertovat - občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidčský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížku, šek, směnku nebo jiný cenný papír, los, sázenku, geometrický plán, rysy a technické kresby.

Upozornění

Výpisy, které získáte na kontaktních místech Czech POINT jsou určeny pro použití na území České republiky. Použití listin v zahraničí se řídí různými pravidly a v případě, že budete pro Vaši listinu vyžadovat tzv. superlegalizaci nebo apostilizaci, je nutné získat ji u vlastníka dané agendy (např. výpis z KN na příslušném katastrálním pracovišti, výpis z RT přímo na Rejstříku trestů).