image
image

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
30
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
31
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
1
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
2
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
3
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
4
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
5
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
6
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
7
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
8
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
Zápis do Základní umělecké školy Město Albrechtice
9
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
10
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
11
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
12
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
13
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
14
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
15
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
16
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
17
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
18
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
19
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
20
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
21
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
22
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
23
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
24
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
25
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
26
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
27
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
28
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
29
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
30
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
1
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
2
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 110/2019 Sb O zpracování osobních údajů
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zákon č. 14/2017 Sb. ... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon

Obecně závazné vyhlášky a nařízení

Název vyhlášky Účinnost
Opatření obecné povahy č. 1/2022 (Podmínky pytlového sběru tříděného odpadu) 1. 1. 2023
Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. tříd 07. 3. 2023
Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č.j. MZE 59640/2022-16212 3. 11. 2022
Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 o místním poplatku z pobytu 8. 4. 2021
Stanoviště zvláštních sběrných nádob (č. 3, odst. 2 OZV č. 2/2021) 8. 4. 2021
Ceník za zapojení do obecního systému odpadového hospodářství pro rok 2022 (čl. 7, odst. 2 OZV č. 2/2021) Ceník - odpady podnikatelé 2022 8. 4. 2021
OZV č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 1. 1. 2022
OZV č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 1. 1. 2022
Přílohy k OZV č. 3/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 1. 1. 2022
OZV č. 4/2020, o místním poplatku ze vstupného 20. 04. 2020
OZV č. 3/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 20. 04. 2020
OZV č. 2/2020, o místním poplatku ze psů 20. 04. 2020
OZV č. 2/2018 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku 1. 6. 2018
OZV č. 2/2016 o nočním klidu 19. 9. 2016
OZV č. 1/2016, kterou se vydává požární řád obce 24. 2. 2016
OZV č. 2/2012 - k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 6. 11. 2006

Příloha č. 1 a 2 k OZV č. 2/2012

6. 11. 2006
OZV č. 1/2008 - o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 1. 1. 2009
OZV č. 1/2006 - o pravidlech pro pohyb psů na veřejných prostranstvích obce Jindřichov 20. 6. 2006