image
image

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
30
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
31
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
1
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
2
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
3
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
4
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
5
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
6
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
7
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
8
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
Zápis do Základní umělecké školy Město Albrechtice
9
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
10
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
11
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
12
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
13
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
14
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
15
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
16
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
17
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
18
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
19
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
20
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
21
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
22
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
23
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
24
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
25
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
26
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
27
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
28
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
29
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
30
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
1
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
2
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
Drobečková navigace

Úvod > Organizace > ZŠ a MŠ Jindřichov Aktuálně

ZŠ a MŠ Jindřichov Aktuálně


Budova školy v Jindřichově  byla vystavěna v roce 1929 nákladem 1 480 000,- Kč, stavitelem byl Adolf Rieger.

Z historie školy

V nově otevřené měšťanské škole začalo vyučování dne 6. září 1945. Byly zřízeny čtyři třídy: druhá, třetí, čtvrtá a jednoroční kurz. Školu navštěvovalo celkem 62 dětí a učitelský sbor měl celkem 5 učitelů. K nejvýznamnějším akcím tohoto roku patřila vánoční besídka, školní oslava 96. narozenin T. G. Masaryka, školní akademie a dvoudenní školní výlet na Praděd. Ve školním roce 1954 - 1955 byly při škole zřízeny třídy pro děti korejské národnosti, zřízena byla i jedna třída pro děti národnosti řecké. 

Setkání po 57 letech

Dne 1. října 2015 se uskutečnil sraz žáků Základní školy v Jindřichově po 57. letech, žáků vycházejících z 8. třídy v roce 1958. Při této příležitosti nám byla umožněna paní ředitelkou Mgr. Zlatou Steuerovou prohlídka školy. Celým areálem školy nás provedla a seznámila s moderně vybavenými učebnami paní učitelka Mgr. Ludmila Schaffartziková. Poděkování patří také zřizovateli školy, kterým je obec Jindřichov. Prohlídka školy nám připomněla naše školní léta, na která jsme s nostalgií zavzpomínali. Naše poděkování patří  také sportovcům TJ Slezan Jindřichov, kterí nám umožnili prožít krásné odpoledne a večer ve svém zařízení. O občerstvení se v celém rozsahu postaral náš spolužák Petr Matějíček. Všem spolužákům, kteří se dostavili, bylo nás 23, děkujeme, že hodili starosti a nemoci za hlavu a přišli s dobrou náladou. Vzpomněli jsme také na ty, kteří nás předčasně opustili. Při loučení jsme si slíbili, že toto setkání nebylo poslední a už dnes se těšíme na příští shledání. 

Za celou 8. třídu školního roku 1957/1958 Eva Páleníková a Ervín Pospíšil

Ze současnosti školy

Zřizovatelem školy je obec Jindřichov. Výuka probíhá podle školního výukového programu  "Radost z poznání". Škola má 17 učeben z toho je 6 odborných. Výuku zajišťuje učitelský sbor v počtu 12 učitelů,  ředitelkou školy je Mgr. Zlata Steuerová. Vybavenost školy je na velmi dobré úrovni. V roce 2010 obec dokončila rekonstrukci vytápění, sociálního zařízení, elektroinstalace, částečné výměny oken a tělocvičny v částce 9,8 mil. Kč. Rekonstrukce byla financována z dotace poskytnuté Regionální radou Moravskoslezsko z operačního programu NUTS II a částečně i z rozpočtu obce.

Součástí školy je i mateřská škola a školní družina, které jsou společně s 1. stupněm umístěny ve vedlejší budově. V roce 2005 dostala obec dotaci z Ministerstva financí ČR v částce 6,75 mil. Kč na rekonstrukci budovy mateřské školy. Obec jako zřizovatel se podílela částkou 750 tis. Kč a z rozpočtu školy bylo poskytnuto 350 tis. Kč. Mateřská škola má dvě oddělení. V druhé části budovy je umístěn  1. - 3. ročník základní školy a školní družina, která má rovněž dvě oddělení.

K budově základní školy je připojena nově vystavěná budova školní jídelny a školní kuchyně. Školní jídelna a kuchyně byla vybudována ve dvou etapách z celkové dotace Ministerstva financí ČR ve výši 24,8 mil. Kč. Celý komplex byl dokončen v roce 2008 a od 1. března 2009 byl uveden do provozu. Kuchyně i jídelna byla vybavena dle požadavků platných evropských norem, což vedlo ke zkvalitnění výroby jídla i úrovně stravování. Nyní kuchyně vaří pro strávníky z řad naší obce, ale i obcí okolních. 

V roce 2013 proběhla další etapa rekonstrukce základní školy, v roce 2014 byla modernizována kotelna základní školy, během roku 2014 proběhla rekonstrukce budovy mateřské školy a v roce 2020 byla opravena střecha tělocvičny základní školy.

V areálu školy je víceúčelové hřištěworkoutové hřiště a fotbalové hřiště TJ Slezan Jindřichov. 

Jmenování ředitele ZŠ a MŠ Jindřichov, okres Bruntál
Starosta obce v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 a § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě vyhlášeného konkursního řízení v souladu s § 3 vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a v souladu s Čl. II odst. 5 písm. a) zákona č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů jmenoval dne 16. 5. 2012 do této funkce paní Mgr. Zlatu Steuerovou s nástupem 1. 8. 2012.

Základní škola a Mateřská škola Jindřichov se umístila na 2. místě v rámci Moravskoslezského kraje v soutěži Základka roku (bližší informace zde).

HODNOCENÍ ŠKOLY (rozsah stanovených kritérií)

Webové stránky školy: www.zsjindrichov.cz