image
image

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
Císařské odpoledne na zámku v Kuníně
6
Císařské odpoledne na zámku v Kuníně
7
Císařské odpoledne na zámku v Kuníně
8
Císařské odpoledne na zámku v Kuníně
9
Císařské odpoledne na zámku v Kuníně
10
Císařské odpoledne na zámku v Kuníně
11
Císařské odpoledne na zámku v Kuníně
12
Císařské odpoledne na zámku v Kuníně
13
Císařské odpoledne na zámku v Kuníně
14
Císařské odpoledne na zámku v Kuníně
15
Císařské odpoledne na zámku v Kuníně
16
Císařské odpoledne na zámku v Kuníně
17
Císařské odpoledne na zámku v Kuníně
18
Císařské odpoledne na zámku v Kuníně
19
Císařské odpoledne na zámku v Kuníně
20
Císařské odpoledne na zámku v Kuníně
21
Císařské odpoledne na zámku v Kuníně
22
Císařské odpoledne na zámku v Kuníně
23
Císařské odpoledne na zámku v Kuníně
Pěšky nebo na kole dopravím se ke škole
24
Císařské odpoledne na zámku v Kuníně
25
Divadelní představení TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY
Císařské odpoledne na zámku v Kuníně
26
Císařské odpoledne na zámku v Kuníně
27
Císařské odpoledne na zámku v Kuníně
Pozvánka na 12. zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov
28
Císařské odpoledne na zámku v Kuníně
Odstávka dodávky elektrické energie 28. května 2024
29
Císařské odpoledne na zámku v Kuníně
30
Koncert žáků ZUŠ
Císařské odpoledne na zámku v Kuníně
31
Císařské odpoledne na zámku v Kuníně
1
Císařské odpoledne na zámku v Kuníně
Kontroly a čištění komínů
Zahradní slavnost 1. června 2024
2
Výstava obrazů Zdeňka Kurečky
Císařské odpoledne na zámku v Kuníně
Drobečková navigace

Úvod > Organizace > ZŠ a MŠ Jindřichov Aktuálně

ZŠ a MŠ Jindřichov Aktuálně


Budova školy v Jindřichově  byla vystavěna v roce 1929 nákladem 1 480 000,- Kč, stavitelem byl Adolf Rieger.

Z historie školy

V nově otevřené měšťanské škole začalo vyučování dne 6. září 1945. Byly zřízeny čtyři třídy: druhá, třetí, čtvrtá a jednoroční kurz. Školu navštěvovalo celkem 62 dětí a učitelský sbor měl celkem 5 učitelů. K nejvýznamnějším akcím tohoto roku patřila vánoční besídka, školní oslava 96. narozenin T. G. Masaryka, školní akademie a dvoudenní školní výlet na Praděd. Ve školním roce 1954 - 1955 byly při škole zřízeny třídy pro děti korejské národnosti, zřízena byla i jedna třída pro děti národnosti řecké. 

Setkání po 57 letech

Dne 1. října 2015 se uskutečnil sraz žáků Základní školy v Jindřichově po 57. letech, žáků vycházejících z 8. třídy v roce 1958. Při této příležitosti nám byla umožněna paní ředitelkou Mgr. Zlatou Steuerovou prohlídka školy. Celým areálem školy nás provedla a seznámila s moderně vybavenými učebnami paní učitelka Mgr. Ludmila Schaffartziková. Poděkování patří také zřizovateli školy, kterým je obec Jindřichov. Prohlídka školy nám připomněla naše školní léta, na která jsme s nostalgií zavzpomínali. Naše poděkování patří  také sportovcům TJ Slezan Jindřichov, kterí nám umožnili prožít krásné odpoledne a večer ve svém zařízení. O občerstvení se v celém rozsahu postaral náš spolužák Petr Matějíček. Všem spolužákům, kteří se dostavili, bylo nás 23, děkujeme, že hodili starosti a nemoci za hlavu a přišli s dobrou náladou. Vzpomněli jsme také na ty, kteří nás předčasně opustili. Při loučení jsme si slíbili, že toto setkání nebylo poslední a už dnes se těšíme na příští shledání. 

Za celou 8. třídu školního roku 1957/1958 Eva Páleníková a Ervín Pospíšil

Ze současnosti školy

Zřizovatelem školy je obec Jindřichov. Výuka probíhá podle školního výukového programu  "Radost z poznání". Škola má 17 učeben z toho je 6 odborných. Výuku zajišťuje učitelský sbor v počtu 12 učitelů,  ředitelkou školy je Mgr. Zlata Steuerová. Vybavenost školy je na velmi dobré úrovni. V roce 2010 obec dokončila rekonstrukci vytápění, sociálního zařízení, elektroinstalace, částečné výměny oken a tělocvičny v částce 9,8 mil. Kč. Rekonstrukce byla financována z dotace poskytnuté Regionální radou Moravskoslezsko z operačního programu NUTS II a částečně i z rozpočtu obce.

Součástí školy je i mateřská škola a školní družina, které jsou společně s 1. stupněm umístěny ve vedlejší budově. V roce 2005 dostala obec dotaci z Ministerstva financí ČR v částce 6,75 mil. Kč na rekonstrukci budovy mateřské školy. Obec jako zřizovatel se podílela částkou 750 tis. Kč a z rozpočtu školy bylo poskytnuto 350 tis. Kč. Mateřská škola má dvě oddělení. V druhé části budovy je umístěn  1. - 3. ročník základní školy a školní družina, která má rovněž dvě oddělení.

K budově základní školy je připojena nově vystavěná budova školní jídelny a školní kuchyně. Školní jídelna a kuchyně byla vybudována ve dvou etapách z celkové dotace Ministerstva financí ČR ve výši 24,8 mil. Kč. Celý komplex byl dokončen v roce 2008 a od 1. března 2009 byl uveden do provozu. Kuchyně i jídelna byla vybavena dle požadavků platných evropských norem, což vedlo ke zkvalitnění výroby jídla i úrovně stravování. Nyní kuchyně vaří pro strávníky z řad naší obce, ale i obcí okolních. 

V roce 2013 proběhla další etapa rekonstrukce základní školy, v roce 2014 byla modernizována kotelna základní školy, během roku 2014 proběhla rekonstrukce budovy mateřské školy a v roce 2020 byla opravena střecha tělocvičny základní školy.

V areálu školy je víceúčelové hřištěworkoutové hřiště a fotbalové hřiště TJ Slezan Jindřichov. 

Jmenování ředitele ZŠ a MŠ Jindřichov, okres Bruntál
Starosta obce v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 a § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě vyhlášeného konkursního řízení v souladu s § 3 vyhlášky MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a v souladu s Čl. II odst. 5 písm. a) zákona č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů jmenoval dne 16. 5. 2012 do této funkce paní Mgr. Zlatu Steuerovou s nástupem 1. 8. 2012.

Základní škola a Mateřská škola Jindřichov se umístila na 2. místě v rámci Moravskoslezského kraje v soutěži Základka roku (bližší informace zde).

HODNOCENÍ ŠKOLY (rozsah stanovených kritérií)

Webové stránky školy: www.zsjindrichov.cz