image
image

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
30
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
31
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
1
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
2
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
3
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
4
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
5
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
6
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
7
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
8
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
Zápis do Základní umělecké školy Město Albrechtice
9
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
10
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
11
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
12
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
13
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
14
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
15
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
16
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
17
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
18
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
19
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
20
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
21
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
22
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
23
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
24
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
25
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
26
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
27
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
28
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
29
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
30
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
1
Otevření zámeckého parku pro veřejnost
2
Otevření zámeckého parku pro veřejnost

Vodné, stočné

Provozovatelem vodovodu a kanalizace v Jindřichově je Obec Jindřichov.

S každým odběratelem obec uzavírá Smlouvu o dodávce pitné vody a Smlouvu o odvádění odpadních vod kanalizací.

  • Odběratel je povinen oznámit provozovateli změnu v osobě odběratele a bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů, oznámit písemně provozovateli i každou další změnu skutečností oproti údajům uvedeným ve smlouvě.
  • Odběratel není oprávněn manipulovat s měřícími přístroji a plombami na měřících přístrojích. Pro případ porušení tohoto ujednání je sjednána smluvní  pokuta  a  to ve  výši 1 000 Kč.
  • Odběratel není oprávněn přímo spojovat vnitřní vodovod  (rozvod vody), připojený na veřejnou vodovodní síť, na vlastní zdroj vody. Pro případ porušení tohoto ujednání je sjednána smluvní pokuta 2 000 Kč.
  • Odběratel je povinen zajistit vodoměr proti mrazu, mechanickému poškození a zatopení vodovodní šachty. Náklady na výměnu vodoměru uhradí odběratel v plné výši.
  • Odběratel uhradí provozovateli pronájem vodoměru ve výši 40 Kč za každé i započaté pololetí + DPH.

Jakost dodávané vody splňuje jakostní požadavky na zdravotní nezávadnost pitné vody stanovené zvláštními právními předpisy (zákon o ochraně zdraví, stanovení požadavků na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly apod.).

Stanovení ceny vodného a stočného odpovídá platným cenovým předpisům a stanovuje ji pro dané období zastupitelstvo obce. Ceny jsou vyhlášeny vyvěšením na úřední desce obecního úřadu po dobu nejméně 15 dnů, která je současně zveřejněna na webových stránkách obce. K ceně vodného a stočného se připočítává DPH. Fakturace se provádí na základě odečtů vodoměrů 2 x nebo 3 x ročně.

Ceny vodného a stočného

Období Vodné DPH Celkem Stočné DPH Celkem Schváleno Usnesení
2022 26,00 2,60 28,60 66,00 6,60 72,60 01.11.2021 Bod 350/32
2021 25,00 2,50 27,50 66,00 6,60 72,60 14.12.2020 Bod 266/22
1.5.2020 -31.12.2020 24,00 2,40 26,40  60,87 6,09 66,96 16.12.2019

Bod 165/13

1.1.2020 -30.04.2020 24,00 3,60 27,60 60,87 9,13 70,00 16.12.2019 Bod 165/13
2019 24,00 3,60 27,60 56,18* 8,43 64,61 24.06.2019 Bod 100/8
2018 22,00 3,30 25,30 51,20 7,68 58,88 11.12.2017 Bod 248/26
2017 22,00 3,30 25,30 48,80 7,32 56,12 12.12.2016 Bod 172/19

*)Cena stočného pro rok 2019 ve výši 53,91 Kč/m3 + DPH, která byla schválena 10.12.2018 pod bodem usnesení č. 39/3, byla z důvodu změny směrných čísel a úpravy inflace zrušena a na 8. zasedání zastupitelstva dne 24.06.2019 byla stanovená cena nová.

Kalkulace cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020

Kalkulace cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019