image
image

Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
Císařské odpoledne na zámku v Kuníně
6
Císařské odpoledne na zámku v Kuníně
7
Císařské odpoledne na zámku v Kuníně
8
Císařské odpoledne na zámku v Kuníně
9
Císařské odpoledne na zámku v Kuníně
10
Císařské odpoledne na zámku v Kuníně
11
Císařské odpoledne na zámku v Kuníně
12
Císařské odpoledne na zámku v Kuníně
13
Císařské odpoledne na zámku v Kuníně
14
Císařské odpoledne na zámku v Kuníně
15
Císařské odpoledne na zámku v Kuníně
16
Císařské odpoledne na zámku v Kuníně
17
Císařské odpoledne na zámku v Kuníně
18
Císařské odpoledne na zámku v Kuníně
19
Císařské odpoledne na zámku v Kuníně
20
Císařské odpoledne na zámku v Kuníně
21
Císařské odpoledne na zámku v Kuníně
22
Císařské odpoledne na zámku v Kuníně
23
Císařské odpoledne na zámku v Kuníně
Pěšky nebo na kole dopravím se ke škole
24
Císařské odpoledne na zámku v Kuníně
25
Divadelní představení TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY
Císařské odpoledne na zámku v Kuníně
26
Císařské odpoledne na zámku v Kuníně
27
Císařské odpoledne na zámku v Kuníně
Pozvánka na 12. zasedání Zastupitelstva obce Jindřichov
28
Císařské odpoledne na zámku v Kuníně
Odstávka dodávky elektrické energie 28. května 2024
29
Císařské odpoledne na zámku v Kuníně
30
Koncert žáků ZUŠ
Císařské odpoledne na zámku v Kuníně
31
Císařské odpoledne na zámku v Kuníně
1
Císařské odpoledne na zámku v Kuníně
Kontroly a čištění komínů
Zahradní slavnost 1. června 2024
2
Výstava obrazů Zdeňka Kurečky
Císařské odpoledne na zámku v Kuníně

Vodné, stočné

Provozovatelem vodovodu a kanalizace v Jindřichově je Obec Jindřichov.

S každým odběratelem obec uzavírá Smlouvu o dodávce pitné vody a Smlouvu o odvádění odpadních vod kanalizací.

  • Odběratel je povinen oznámit provozovateli změnu v osobě odběratele a bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů, oznámit písemně provozovateli i každou další změnu skutečností oproti údajům uvedeným ve smlouvě.
  • Odběratel není oprávněn manipulovat s měřícími přístroji a plombami na měřících přístrojích. Pro případ porušení tohoto ujednání je sjednána smluvní  pokuta  a  to ve  výši 1 000 Kč.
  • Odběratel není oprávněn přímo spojovat vnitřní vodovod  (rozvod vody), připojený na veřejnou vodovodní síť, na vlastní zdroj vody. Pro případ porušení tohoto ujednání je sjednána smluvní pokuta 2 000 Kč.
  • Odběratel je povinen zajistit vodoměr proti mrazu, mechanickému poškození a zatopení vodovodní šachty. Náklady na výměnu vodoměru uhradí odběratel v plné výši.
  • Odběratel uhradí provozovateli pronájem vodoměru ve výši 60 Kč za každé i započaté pololetí + DPH.

Jakost dodávané vody splňuje jakostní požadavky na zdravotní nezávadnost pitné vody stanovené zvláštními právními předpisy (zákon o ochraně zdraví, stanovení požadavků na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly apod.).

Stanovení ceny vodného a stočného odpovídá platným cenovým předpisům a stanovuje ji pro dané období zastupitelstvo obce. Ceny jsou vyhlášeny vyvěšením na úřední desce obecního úřadu po dobu nejméně 15 dnů, která je současně zveřejněna na webových stránkách obce. K ceně vodného a stočného se připočítává DPH. Fakturace se provádí na základě odečtů vodoměrů 2 x ročně.

Ceny vodného a stočného

Období Vodné DPH Celkem Stočné DPH Celkem Schváleno Usnesení
2024 39,00 4,68 43,68 75,00 9,00 84,00 13.11.2023 Bod 4/9 a 5/9
01.07.2023-31.12.2023 29,00 2,90 31,90 66,00 6,60

72,60

24.04.2023 Bod 72/5
01.01.2023-30.06.2023 26,00 2,60 28,60 66,00 6,60 72,60 12.12.2022 Bod 41/3
2022 26,00 2,60 28,60 66,00 6,60 72,60 01.11.2021 Bod 350/32
2021 25,00 2,50 27,50 66,00 6,60 72,60 14.12.2020 Bod 266/22
01.05.2020 -31.12.2020 24,00 2,40 26,40 60,87 6,09 66,96 16.12.2019

Bod 165/13

01.01.2020 -30.04.2020 24,00 3,60 27,60 60,87 9,13 70,00 16.12.2019 Bod 165/13
2019 24,00 3,60 27,60 56,18* 8,43 64,61 24.06.2019 Bod 100/8
2018 22,00 3,30 25,30 51,20 7,68 58,88 11.12.2017 Bod 248/26
2017 22,00 3,30 25,30 48,80 7,32 56,12 12.12.2016 Bod 172/19

*)Cena stočného pro rok 2019 ve výši 53,91 Kč/m3 + DPH, která byla schválena 10.12.2018 pod bodem usnesení č. 39/3, byla z důvodu změny směrných čísel a úpravy inflace zrušena a na 8. zasedání zastupitelstva dne 24.06.2019 byla stanovená cena nová.

Kalkulace cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020

Kalkulace cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019